Klachten Registratie Met Betrekking Tot Het Hebben En Of Houden Van Honden, Hondenpuppies.

De vragenlijst is bedoeld om duidelijk te krijgen over wat wordt ervaren als niet goed of juist als het gaat over de aankoop van een pup of het houden van honden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Uw meldingen worden gebruikt om inzichtelijk te krijgen waar wat niet op orde is. Na aanleiding van meldingen en onderzoek kan worden bepaald dat wordt overgegaan op het doen van aangifte of het informeren van instanties. Persoonsgegevens van de melder wordt alleen als dit nodig is en altijd  met toestemming van betrokkenen vrijgegeven, dit kan bv nodig zijn bij het doen van aangifte of bij het opstellen van een procesverbaal.

ga hier verder naar het klachten registratie formulier

Registreer uw klacht of melding. U kunt nu bij ons uw klacht registreren. Alle klachten worden door professionals bekeken en eventueel behandeld. We gebruiken uw klacht om inzicht te krijgen in wat niet goed gaat of waar misstanden plaatsvinden in de wereld van de hondenfokkers en handelaren, hondentrainingen, dierenartsen en meer.

Waarom uw klacht of melding registreren

Door voorvallen te inventariseren en te analyseren kunnen er structuren zichtbaar gemaakt worden die vragen om extra aandacht en of verder onderzoek. Het begin van een oplossingen ligt in het weten wat de problemen zijn.

Uw klacht, wij doen er iets mee

Fokkers die hun zaken op orde hebben willen leren van dingen die niet als goed worden ervaren of die niet goed zijn gegaan. Ook willen zij meewerken en meebetalen aan het terug dringen aan onjuiste omstandigheden of voorvallen. Met behulp van dit meldpunt worden voorvallen verzameld, bekeken en gezocht naar de best mogelijke preventieve oplossing(en).

Fokkers, dierenartsen, trainingen

Deze site wordt gehost en onderhouden door fokkers een gedeelte hiervan is aangesloten bij de VBK maar ook fokkers die niet zijn aangesloten werken en betalen mee om deze site te laten bestaan en de gegevens te laten beheren en analyseren, Deze fokkers maken het ook financieel mogelijk om wanneer het nodig is deskundigheid in te kopen of rechtszaken te voeren. Deze meedenkende fokkers hebben hun zaken op orde. Bij deze fokkers zijn er die met stamboomhonden houden maar ook fokkers die niet stamboomhonden houden. Het zijn allemaal fokkers met vele jaren ervaring in het hebben en houden van honden. Onder deze fokkers geen haat, nijd en afgunst maar de intentie om samen te werken, problemen zichtbaar te maken en op te lossen.

Back to Top